منوی دسته بندی

باخ

موسیقی دوران باروک

موسیقی دوران باروک

موسیقی دوران باروک موسیقی دوران باروک دوران باروک یک دورهٔ زمانی در تاریخ موسیقی است که در اواخر قرن شانزدهم آغاز شد و تا اوایل قرن هجدهم ادامه یافت. موسیقی…