منوی دسته بندی

تاریخ-موسیقی

موسیقی دوران باروک

موسیقی دوران باروک

موسیقی دوران باروک موسیقی دوران باروک دوران باروک یک دورهٔ زمانی در تاریخ موسیقی است که در اواخر قرن شانزدهم آغاز شد و تا اوایل قرن هجدهم ادامه یافت. موسیقی…