منوی دسته بندی

دستگاه-شور

تفاوت کوک ایرانی و کلاسیک

تفاوت کوک ایرانی و کلاسیک تفاوت کوک ایرانی و کلاسیک در موسیقی کلاسیک اکتاو به فاصلهٔ هشت نت  گفته میشود. هشت نت یا دوازده نیم پرده  که فرکانس آنها دقیقاً…