منوی دسته بندی

دوره-رنسانس

رنسانس

رنسانس

رنسانس رنسانس (Renaissance) یک دورهٔ تاریخی و فرهنگی است که در اروپا از قرن چهاردهم تا قرن شانزدهم میلادی طول کشید. رنسانس یک دوره مهم در تاریخ هنر و فرهنگ…