منوی دسته بندی

رمانتیک

دوره رمانتیک

دوره رمانتیک   دوره رمانتیک دورهٔ رومانتیک یکی از دوره‌های مهم در تاریخ هنر و ادبیات است که در قرن نوزدهم در اروپا شکل گرفت. این دوره در بسیاری از…