منوی دسته بندی

موسیقی-کلاسیک

دوره کلاسیک

دوره کلاسیک

دوره کلاسیک دوره کلاسیک دورهٔ کلاسیک یا عصر کلاسیک، یکی از دوره‌های مهم در تاریخ هنر و ادبیات جهان است. این دوره از حدود سدهٔ پنجم قبل از میلاد تا…

تفاوت‌های بین موسیقی باروک و موسیقی کلاسیک

تفاوت‌های بین موسیقی باروک و موسیقی کلاسیک

تفاوت‌های بین موسیقی باروک و موسیقی کلاسیک تفاوت‌های بین موسیقی باروک و موسیقی کلاسیک باشکوه بودن موسیقی باروک و موسیقی کلاسیک در تاریخ موسیقی جای خود را دارند. این دو…