منوی دسته بندی

هنر-موسیقی

پیدایش موسیقی

پیدایش موسیقی پیدایش موسیقی موسیقی یکی از قدیمی‌ترین هنرهای انسانی است و تاریخچه‌ای بسیار طولانی دارد. هرچند دقیقه‌ای از شروع موسیقی را نمی‌توان به دقت تعیین کرد، اما آثار موسیقیایی…