منوی دسته بندی

کلاسیک

قرون وسطی

قرون وسطی

قرون وسطی قرون وسطی یا عصر وسطی دوره‌ای تاریخی است که از قرن پنجم تا قرن پانزدهم میلادی در اروپا به طول انجامید. این دوره نقش مهمی در تاریخ تحول…

موسیقی دوران باروک

موسیقی دوران باروک

موسیقی دوران باروک موسیقی دوران باروک دوران باروک یک دورهٔ زمانی در تاریخ موسیقی است که در اواخر قرن شانزدهم آغاز شد و تا اوایل قرن هجدهم ادامه یافت. موسیقی…

دوره کلاسیک

دوره کلاسیک

دوره کلاسیک دوره کلاسیک دورهٔ کلاسیک یا عصر کلاسیک، یکی از دوره‌های مهم در تاریخ هنر و ادبیات جهان است. این دوره از حدود سدهٔ پنجم قبل از میلاد تا…

ویژگی های موسیقی در دوران کلاسیک

ویژگی های موسیقی در دوران کلاسیک

ویژگی های موسیقی در دوران کلاسیک ویژگی های موسیقی در دوران کلاسیک موسیقی دوره کلاسیک دارای ویژگی‌های خاصی است که آن را از دیگر دوره‌های موسیقی متمایز می‌کند در زیر…

تأثیر موسیقی باروک بر موسیقی کلاسیک

تأثیر موسیقی باروک بر موسیقی کلاسیک

تأثیر موسیقی باروک بر موسیقی کلاسیک تأثیر موسیقی باروک بر موسیقی کلاسیک تأثیر موسیقی باروک بر موسیقی کلاسیک موسیقی باروک تأثیر قابل توجهی بر موسیقی کلاسیک داشته است. و به…

دوره رمانتیک

دوره رمانتیک   دوره رمانتیک دورهٔ رومانتیک یکی از دوره‌های مهم در تاریخ هنر و ادبیات است که در قرن نوزدهم در اروپا شکل گرفت. این دوره در بسیاری از…