منوی دسته بندی

Blüthner

راهنمای خرید پیانو

تاریخچه و تأسیس برندهای پیانو معروف

تاریخچه و تأسیس برندهای پیانو معروف   تاریخچه و تأسیس برندهای پیانو معروف از برندهای پیانوی معروف و تاریخچه و تأسیس آن‌ها می‌پردازم: 1. پیانو استاینوا (Steinway): استاینوا در سال…